So sánh sản phẩm
dgee5y4
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Hệ thống xử lý nước thải

Nước  thải sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng: tắm, giặt, tẩy rửa…Chúng thường được thải ra từ các căn hộ, cơ quan, trường học, bệnh viện….

Thành phần của nước thải sinh hoạt gồm hai loại:

  • Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từ các phòng vệ sinh.
  • Nước thải nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã từ nhà bếp, các chất rửa trôi.

Nước  thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, ngoài ta còn có cả thành phàn vô cơ, vi sinh, vi trùng gây bệnh. Chất hữu chứa trong nước thải sinh hoạt bao gồm các hợp chất như: Protein (40-50%); hydrocacbon (40-50%); chất béo (5-10%). Nồng độ chất hữu cơ dao động trong khoảng 150-450 mg/l.

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa thành phần chất hữu cơ (BOD), Cặn lơ lửng, Amoni, Tổng Nitơ, Photpho, Mùi và nhiều vi sinh vật gây bệnh.
Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm cơ bảng chi thiết theo bảng sau:

STT Thông số Đơn vị Kết quả
1 pH 6,5
2 BOD5 mg/l 250-400
3 COD mg/l 400-700
4 SS mg/l 300-400
5 Tổng N mg/l 60
6 Tổng P mg/l 6,86

Lọc

Khoảng giá

Đăng ký nhận tin
form 1